logo ies sa colomina
Consulta Jove
Convivència
Calendari escolar
FP Illes Balears
Fons Social Europeu

DATES PROVES D’ACCÉS GRAU MITJÀ PER AL CURS 2023/2024

maig 5, 2023

DIES DE LA PROVA: dimecres, 10 de maig i dijous, 11 de maig

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

Part de comunicació.

Part social.

Part cientificotecnològica.

PRIMER DIA DE LA PROVA: dimecres, 10 de maig.

Part de comunicació, a les 16 h: exàmens de llengua catalana i de llengua castellana.

Durada màxima: 1 hora per a cada examen.

Durada màxima dels exàmens adaptats: 1 hora i 15 minuts per a cada un.

Part social, a les 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història.

Durada màxima: 1 hora.

Durada màxima de l’examen adaptat: 1 hora i 15 minuts.

SEGON DIA DE LA PROVA: dijous, 11 de maig.

Part cientificotecnològica, a les 16 h: exàmens de matemàtiques i de ciències de la naturalesa o de tecnologia.

Durada màxima: 1 hora per a cada examen.

Durada màxima dels exàmens adaptats: 1 hora i 15 minuts per a cada un.

Materials necessaris per a les proves.

Hi podeu accedir a l’enllaç següent: 

Orientacions GM (http://www.caib.es/sites/fp/ca/orientacions_per_a_les_proves_de_grau_mitja/).

castellano:

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro.

No se permite el uso de lápiz o portaminas.

No se pueden usar teléfonos móviles ni dispositivos de telecomunicaciones.

No se pueden entrar al examen textos ni documentos escritos.

Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.

català:

La prova s’ha de fer amb bolígraf blau o negre.

No es permet l’ús de llapis o portamines.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.

No es pot entrar a l’examen texts o documents escrits.

Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper segellat en el qual fer anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Ciències de la natura

L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.

Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.

Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.

Si l’aspirant vol , pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.

No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.

Geografia i història

L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.

Es pot usar regle graduat.

No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.

L’alumnat pot sol·licitar un únic full de paper segellat per fer-hi anotacions en brut. Aquest full s’ha de lliurar a la sortida juntament amb l’examen, i no es corregirà.

Matemàtiques

L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.

Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.

Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.

Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.

No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.

Tecnologia

L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.

Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.

No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.

Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.

Es pot usar regle graduat, joc d’escaires i compàs, que haurà d’aportar l’alumne.

No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.

L’alumne pot sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions en brut. Aquest full s’ha de lliurar a la sortida juntament amb l’examen i no es corregirà.