logo ies sa colomina
Consulta Jove
Convivència
Calendari escolar
FP Illes Balears
Fons Social Europeu

Erasmus+ FP

Informació General

Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l’estranger del alumnes d’FP i proporcionar-lis les habilitats necessàries per a la transició des de l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral.

Dins l’acció clau KA102 (mobilitat per a l’aprenentage d’estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, el nostre centre està adherit a un projecte en consorci del Govern de les Illes Balears,  que té principalment 2 objectius:

1. Oferir als nostres alumnes del cicles formatius de grau mitjà l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d’FCT.

2. Oferir als nostres professors de cicles formatius de grau mitjà realitzar estades en empreses europees (job shadowing PROJECTE KA121 SCH: 2021-2022).

Sol·licitud Participació Erasmus+

SOL·LICITUDS PARTICIPACIÓ ERASMUS+ AL CENTRE
Sol·licitud PROFESSORAT
Sol·licitud ALUMNAT
Sol·licitud FAMÍLIES

Convocatòria 2021-2022

Convocatòria Alumnat
Tots els alumnes interessats han d’omplir aquests documents, numerats de l’1 al 5.

1. CV I ML EUROPASS

Informació general d’Europass: http://sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Per emplenar el CV i la carta de motivació Europass, heu d’anar a aquest enllaç: https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Recordeu que ambdòs documents s’han d’emplenar en anglès


Instruccions per omplir aquests documents:

“Formació Professional” en anglès equival a “Vocational Education and Training

Obligatori emplenar TOTS els apartats (excepte els de “Personal website”, “IM service”):

 • Foto: Obligatòria. Vigilau aspecte personal / Vigilau qualitat de la foto: no selfie!
 • Email: Vigilau l’adreça. Si és ofensiva, l’estudiant s’ha de fer una nova.
 • Job applied: (Internship)
 • Work experience (Indiqueu qualsevol experiència laboral, especialment si éstà relacionada amb el cicle formatiu)
 • Utilitzeu el glossari català/anglès: Els socis europeus no entenen què és ESO, Batxillerat, CFGM, CEIP, IES, CIFP… Traduïu!
 • Utilitzeu el Suplement Europass (castellà/anglès) per cercar:
  1. Vocabulari específic del cicle
  2. Nom del cicle i els mòduls
  3. Nom de les possibles ocupacions

El centre, MAI L’ALUMNE,ha de determinar el nivell d’idioma.

2. AUTORITZACIÓ PATERNA

3. FULLA INSCRIPCIÓ

4. AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE (Menors)

5. AUTORITZACIÓ DRETS IMATGE (Adults)