logo ies sa colomina
Consulta Jove
Convivència
Calendari escolar
FP Illes Balears
Fons Social Europeu

Què?

Ens encarregarem, bàsicament, de dues tasques:

  1. Elaborar el Pla Digital de Centre (PDC), és a dir, reflectir en un document tot referent a la digitalizació de centre: infraestructura, competències digitals, objectius, actuacions, marcs de referència, àrees, etc.
  2. Oferir cursos de formació dins del centre per certificar les competències digitals a tot el professorat interessat.

Qui?

Està format per tres membres:

  • Coordinador PDC: Yago L.R.
  • Coordinador TIC: Vicent Ribas.
  • Equip dir. (Secretari): Dani Sancho.

Com?

Donarem suport i informació per diversos mitjans a tot el que estigui interessat.