logo ies sa colomina
Consulta Jove
Convivència
Calendari escolar
FP Illes Balears
Fons Social Europeu

Oferta Educativa SOIB

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Avís important!

L’assistència de l’alumnat L’alumnat participant té l’obligació d’assistir i de seguir amb aprofitament les accions formatives en les quals participen. D’acord amb el que estableix l’article 19.3 de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, és causa de baixa de l’alumne/a de l’acció formativa:

o Cometre més de tres faltes d’assistència no justificades al mes.

o No seguir el curs amb aprofitament o impedir-ne el funcionament normal, a criteri de la persona de l’entitat beneficiària identificada com a responsable del curs

Informació

DocumentEnllaç
Oferta de formació
Programa formatiu
Fitxa certificat